proverbisiciliani


Fa' beni e scordatillu, fà mali e pensaci.

Li guai di la pignata li sapi la cucchiara.

Cu' nesci, arrinesci.

Bon tempu e malu tempu,nun dura tuttu  tempu.

Fimmina barbuta, mancu di luntanu si saluta. 
Lu gilusu mori curnutu.
Nun ludari la jurnata si nun scura la sirata.
La matinata fa la jurnata.

Ccu amici e ccu parenti, 'un accattari e 'un vinniri nienti.

Lu sazio nun cridi a lu dijunu.

Uomu di panza uomu di sustanza.

Natali o suli e Pasqua o tizzuni tannu è a vera staggiuni.

U luni si nni va a rruzzuluni.

Di marti nè si spusa nè si parti.

Mercuri intra e simana fora.
U venniri è di natura, comu agghiorna accussì scura.
Nun c'è sabitu senza suli e nun c'è fimmina senza amuri.
Tutti i cunsigghi pìgghia, ma u to nun u lassari

Tali nasu tali fusu.

Occhiu ca non viri, cori ca non doli.
Tali patri tali figghiu.
Teniri na vipera intra la manica.
Occhi ca no viditi n'accunsintiti.
Ama a cu ti ama, rispunni a cu ti chiama, amari a cu non t'ama è tempu pessu..
Cu bonu simina, megghiu arricogghi.
Amuri nun senti cunsigghi.
L'Amuri è musuratu, cu lu porta, l'havi purtatu.
Geniu fa biddizza.
L'omu è lu focu, e la donna è la stuppa; lu diavulu  veni e ciuscia.
Lingua bona, bona l'arma.
Cui scippa vigna, e chianta vigna, mai vinnigna.
Quannu lu jardinu e siccu, s'abbivira.
A lingua batti unni u renti roli.
Quannu l'amuri voli, trova locu.
Cu n'arrisica na' arrussica
Cu sputa 'ncelu 'nfacci ci tonna.
Carciri, malatia e nicissità, si viri lu cori di l'amici.
Cu avi lingua arriva a Roma
Cu campa pava e cu mori è cunnutu.
Triulu 'nsigna a chianciri.
Cu mania non pinia.
Cu spatti avi a megghiu parti.
Cu voli u spassu s'accatta a signa.
Orbu pi non viriri e suddu pi non sentiri
Megghiu l’ovu oggi ca a iaddina dumani.
Cu campa vecchiu si fa’.
O ti manci sta minestra o ti abbi da finestra.
Non ci aiu unni cadiri e muriri.
Malidittu u mummuriaturi, ma  chiù assai cu si fa’ mummuriari.
Non ci aiu mancu sali di salera.
A ucca è quantu n’aneddu, si mangia turri, palazzi e casteddu.
S’arricchisci cco bono bonè, s’impoverisci cco chistu cchiè.
L’omu di mala cuscenza, comu opira a cussi’ penza.
Cu pava prima, mangia pisci fitusu.
Homepage gratis da Beepworld
 
L'autore di questa pagina è responsabile per il contenuto in modo esclusivo!
Per contattarlo utilizza questo form!